Aktualności

W dniach od 10 do 12września 2014 w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP.

"W dniach 1-8 września 2014 r. przeprowadzono wizytę studyjną w Komendzie Straży Pożarnej w Nikozji. W wizycie udział wzięło 10 przedstawicieli PSP woj. małopolskiego (w tym 5 z SA PSP w Krakowie oraz 5 z KW PSP i  KP(M) PSP woj. małopolskiego). Wizytę zorganizowano w ramach realizacji projektu „Prometeusz – ujarzmić ogień- adaptacja cypryjskich wzorców szkoleniowych w zakresie pożarów wewnętrznych w małopolskich jednostkach straży pożarnych", nr 2013-1-PL1-LEO03-37665 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.

 

Szkolenie dla przedstawicieli Palestyńskiej Obrony Cywilnej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

W ramach projektu „Budowanie potencjału i efektywności operacyjnej Palestyńskiej Obrony Cywilnej we współpracy z Polskim sektorem prywatnym”  związanego z realizowanym przez Ministerstwo Spraw Zewnętrznych programem współpracy rozwojowej„Polska Pomoc”, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,w dniach 8 – 12 września, gości przedstawicieli Departamentu Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej Autonomii Palestyny.