Aktualności

W miesiącu kwiecien 2015r. reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyła w dwóch zawodach w sporcie pożarniczym. 

26 kwietnia 2015 r. z lotniska w Warszawie do Nepalu wyleciała polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Państwowej Straży Pożarnej.

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas asp. sztab. w st. spocz. Marian Dyląg, wieloletni pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Śp. Marian Dyląg rozpoczął pracę w Szkole Aspirantów PSP w roku 1984 i pełnił służbę do 2013 r. Od 1998 r. pracował na stanowisku Kierownika Działu Żywienia, będąc odpowiedzialnym za planowanie i nadzór pracy kuchni i stołówki, a także za zapewnienie niezbędnych standardów sanitarnych. Współpracownicy zapamiętają śp. asp. sztab. Mariana Dyląga jako człowieka niezwykle koleżeńskiego, uczynnego i o wysokiej kulturze osobistej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 30 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu w Batowicach.