Aktualności

Słowa roty ślubowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej zabrzmiały w dniu 30 października 2014r. na palcu apelowym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie 90 uczestników szkolenia kandydackiego złożyło uroczystą przysięgę i stało się pełnoprawnymi kadetami XXIV turnusu krakowskiej szkoły pożarniczej.

 

W dniu 23 października 2014r. do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w godzinach rannych zaczęły wpływać dyspozycje wyjazdu w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP sił i środków Szkoły do likwidacji skutków wybuchu gazu w Katowicach.

W dniu 16 października na hali sportowej Szkoły Aspirantów odbył się II Ogólnopolski turniej piłki halowej oldbojów PSP o puchar gen. Brygadiera Feliksa Deli – pierwszego Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej i jednego z organizatorów naszej formacji.