Aktualności

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci którzy otrzymali pozytywne orzeczenie z Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Krakowie
Pl. Inwalidów 3, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w pierwszym semestrze nauczania w roku szkolnym 2014/2015 z godnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638).

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych zaprasza na II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, który odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 roku w Krakowie.

W dniu 01.08.2014 Kompania Wielozadaniowa  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie została zadysponowana w ramach C.O.O KSRG na teren powiatu wadowickiego do usuwania skutków ulewnych deszczy które doprowadziły do licznych podtopień.