Aktualności

W dniu 16 października na hali sportowej Szkoły Aspirantów odbył się II Ogólnopolski turniej piłki halowej oldbojów PSP o puchar gen. Brygadiera Feliksa Deli – pierwszego Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej i jednego z organizatorów naszej formacji.

 

W dniach 14 – 15 października 2014r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbywało się seminarium połączone z warsztatami dotyczące działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wypadek powodzi. Seminarium i warsztaty przeznaczone były dla kadry dowódczo – sztabowej komend wojewódzkich PSP oraz szkół PSP i miały na celu m.in. wdrożenie wniosków wynikających z raportu w zakresie zagrożenia powodziowego w Polsce - maj 2014r.

 

W dniu 11 października 2014. na uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej miał miejsce element strażacki.