Aktualności

Dzień 26 lutego 2015r. był ostatnim dniem służby st. bryg. Andrzeja Barnasia, który w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie od 6 października 2008r. pełnił służbę na stanowisku Z-cy Komendanta Szkoły ds. kwatermistrzowskich.

 

W dniu 25 lutego 2015r. zakończeniu uległo kolejne szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, które został zorganizowane na bazie obiektów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

W dniu 20 lutego 2015 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ostatniego dnia służby st. bryg. mgr inż. Macieja Haloty.