Aktualności

Po zwycięstwie w Turnieju Szkół Pożarniczych reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie została MISTRZEM WOJEDÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.

W dniu 22 listopada 2014 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się kolejna konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.