Aktualności

W dniach 15-19.09.2014 r. na terenie Republiki Czeskiej odbyło się szkolenie Práce v divoké vodě. W szkoleniu udział wzięło pięciu przedstawicieli Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz jeden przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

 

 

W dniach 25-26.09.2014 kadra Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przebywała na szkoleniu doskonalącym w miejscowości Iwkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 24 września br. zakończyło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej nr 8/14 przeprowadzone przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie.