link

 


 

 

 Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.03 (Turnus XLI) w roku szkolnym 2023/2024:

04.09.2023 r. – rozpoczęcie KKZ BPO.03
18.09.2023 r. – 22.09.2023 r. – I zjazd dydaktyczny – plutony I, II (link)
25.09.2023 r. – 29.09.2023 r. – I zjazd dydaktyczny – plutony III, IV (link)
02.10.2023 r. – 06.10.2023 r. – II zjazd dydaktyczny – plutony I, II* (link)
02.10.2023 r. – 06.10.2023 r. – II zjazd dydaktyczny – plutony III, IV* (link)

11.10.2023 r. – egzamin końcowy – cały turnus
18.10.2023 r. – egzamin końcowy poprawkowy
20.10.2023 r. – zakończenie KKZ BPO.03 – cały turnus

06.05.2024 r. – 11.05.2024 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część pisemna – termin główny
13.05.2024 r. – 24.05.2023 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część praktyczna – termin główny

 

* zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

**** kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

 


 Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.04 (Turnus XLI) w roku szkolnym 2023/2024:

23.10.2023 r. – 28.10.2023 r. – I zjazd dydaktyczny – cały turnusplutony I, II (link) plutony III, IV (link)
06.11.2023 r. – 10.11.2023 r. – II zjazd dydaktyczny – cały turnusplutony I, II (link) plutony III, IV (link)
27.11.2023 r. – 01.12.2023 r. – III zjazd dydaktyczny – cały turnusplutony I, II (link) plutony III, IV (link)
04.12.2023 r. – 08.12.2023 r. – IV zjazd dydaktyczny – plutony I, II (link
11.12.2023 r. – 15.12.2023 r. – IV zjazd dydaktyczny – plutony III, IV (link)
18.12.2023 r. – 22.12.2023 r. – V zjazd dydaktyczny – cały turnuspluony I, II (link) plutony III i IV (link)
08.01.2024 r. – 12.01.2024 r. – VI zjazd dydaktyczny – plutony I, II (link)
15.01.2024 r. – 19.01.2024 r. – VI zjazd dydaktyczny – plutony III, IV
22.01.2024 r. – 26.01.2024 r. – VII zjazd dydaktyczny – plutony I, II
29.01.2024 r. – 02.02.2024 r. – VII zjazd dydaktyczny – plutony III, IV
05.02.2024 r. – 09.02.2024 r. – VIII zjazd dydaktyczny – plutony I, II
12.02.2024 r. – 16.02.2024 r. – VIII zjazd dydaktyczny – plutony III, IV
26.02.2024 r. – 01.03.2024 r. – IX zjazd dydaktyczny – plutony I, II
04.03.2024 r. – 08.03.2024 r. – IX zjazd dydaktyczny – plutony III, IV

13.03.2024 r. – egzamin końcowy – cały turnus
18.03.2024 r. – egzamin końcowy poprawkowy
20.03.2024 r. – zakończenie KKZ BPO.04

20.05.2024 r. – 24.05.2024 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część pisemna – termin główny
28.05.2024 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część praktyczna – termin główny

 

*  zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

  

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk