Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażak w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

Karta skierowania - Szkolenie podstawowe.docx

Karta skierowania - Szkolenie podstawowe.pdf

Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

ANKIETA dotycząca efektywności szkolenia podstawowego w zawodzie strażak – blok podstawowy

DZIENNIK REALIZACJI BLOKU PRAKTYK ZAWODOWYCH W JRG