Kierownictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

Komendant 

 

 Komendant Szkoły

Aspirantów PSP w Krakowie

st. bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA
tel. 47 835 97 00

 

 

 

 

 

Szewerniak do st.bryg

 CIEŚLA do st.bryg

 

Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
 Zastępca Komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie
st. bryg. mgr inż. Marcin SZEWERNIAK
tel. 47 835 98 00
st. bryg. mgr inż. Robert CIEŚLA
tel. 47 835 99 00