Jednostka funkcjonuje w systemie operacyjnego zabezpieczenia Miasta Krakowa oraz Powiatu Krakowskiego wraz z pozostałymi 8 jrg podległymi komendzie miejskiej psp w krakowie. Istnienie JRG SA PSP wpływa na polepszenie efektywności kształcenia poprzez łączenie teorii z praktyką.