Na dzień 03.01.2024 r. JRG SA interweniowała 0010 razy:            

 POŻARY: 4
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA:

5

 ALARMY FAŁSZYWE: 1