Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, włączając się w inicjatywę pt. „spokrewnieni służbą”, którą swoim patronatem objął Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 13 i 14 marca 2018 roku pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w akcji honorowego dawstwa krwi. Chcąc oddać hołd Żołnierzom Wyklętym, a jednocześnie anonimowo pomóc osobom chorym i ofiarom wypadków, 47 osób stawiło się w jednej ze szkolnych sal, by podzielić się swoją krwią.

Dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie udało nam się zebrać 21,15 litra krwi, co mówiąc obrazowo stanowi objętość jaka krąży łącznie w ciałach około 5 dorosłych osób!  

W ramach dobiegającej końca tegorocznej odsłony akcji „SpoKREWniei służbą”, 27 marca 2018 roku, w przeprowadzonej w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zbiórce krwi udział wzięło 17 kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dzięki ich godnej pochwały i naśladowania postawie, udało się zebrać kolejne 7,65 litra krwi. Tym samym honorowi dawcy krwi w strażackich mundurach oddali w marcu na rzecz potrzebujących łącznie 28,8 litra bezcennego leku!

Jednocześnie chcemy przypomnieć o inicjatywie kierownictwa Szkoły w związku z którą chcielibyśmy zebrać do 11 listopada 2018 roku „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości”. Także tutaj liczymy na wsparcie i aktywny Państwa udział.

Ciesząc się z danego nam pokoju, tego, że nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę, podzielmy się nią z potrzebującymi. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsca przyjmowania krwi będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej.

Wszystkie osobo zainteresowane naszymi akcjami zapraszamy także do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego, kto i kiedy może być honorowym dawcą krwi.

http://www.wckik.pl/poradnik.php

 

Do "100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości"

brakuje nam jeszcze:

49,15 litra (109 donacji)*

 

* aktualizacja w dniu 10.10.2018 po kolejnej akcji HDK

 

Opracownanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk