W listopadzie 2023 roku, kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wychodząc naprzeciw potrzebom krakowskich placówek oświatowych, kilkukrotnie uczestniczyli w przygotowaniach dzieci i młodzieży do udziału w „Konkursie Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej 2023". Głównym celem spotkań z uczniami IV klas szkół podstawowych było uświadomienie młodym ludziom, że ochrona przeciwpożarowa nie jest tylko domeną osób dorosłych, a każdy z nich może w realny sposób wywierać wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych – chociażby poprzez postulowanie zakupu i montażu czujki tlenku węgla.
Prowadzone przez kadetów zajęcia stanowiły unikalną przestrzeń do nauki i zabawy, a ich forma pozwoliła nie tylko na przekazanie wiedzy, ale również rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
Prowadzone przez biorących czynny udział w działaniach ratowniczych i cieszących się szacunkiem i uznaniem, nie tylko lokalnego społeczeństwa, kadetów zajęcia opierały się przede wszystkim na aktywizowaniu uczniów, co sprawiło, że nauka nie była obowiązkiem, ale fascynującą przygodą.

 


Opracowanie: mł.kpt. Zbigniew Serwatka / bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie