2 grudnia 2023 roku w Nowym Targu odbyła się przysięga 100 ( 24 kobiet i 76 mężczyzn) żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na rynku nowotarskim o godzinie 11:00. Przysięga była składana w obecności II Wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzinskiego, posła, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzeja Gut-Mostowego oraz senatora Jana Hamerskiego, a Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował bryg. Jarosław Kowalski.


Uroczystości towarzyszył piknik służb mundurowych, gdzie poszczególne formacje (wojsko, policja, straż pożarna- KM PSP Nowy Targ oraz nasza Szkoła) prezentowały swój sprzęt i umiejętności. Uczestnicy pikniku mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań stawianych poszczególnym służbom oraz możliwością wstąpienia w ich szeregi. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oddelegowała do prezentacji zastęp w składzie :


st. kpt. Tomasz Matys
st. str. Krzysztof Kluza
kdt Dominika Ostrowska
kdt Mateusz Smyrgała
kdt Maciej Świder
kdt Kamil Urbanek

 

 

Opracowanie: st.kpt. Tomasz Matys
Zdjęcia: kdt Dominika Ostrowska, archiwum SA PSP w Krakowie