Można powiedzieć, że szkolenie to podstawa, a dobre szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, to podstawa do skutecznego wykonywania czynności ratowniczych w zakresie podstawowym.

Z dumą i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że 8 grudnia 2023 roku w szeregach członków jednostek ochrony przeciwpożarowej (głównie Państwowej Straży Pożarnej) przybyło 41 wyposażonych w wiedzę i umiejętności strażaków, którzy już za kilka dni - po powrocie do swoich jednostek macierzystych, staną się filarami zastępów ratowniczych i jednym z najistotniejszych ogniw potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczysta zbiórkę z okazji zakończenia szkolenia rozpoczął kpt. Matusz Niepsuj, który złożył stosowny meldunek Zastępcy Komendanta Szkoły st.bryg. Marcinkowi Szewerniakowi. Po zajęciu miejsc przez przedstawicieli kierownictwa Szkoły, wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpił kulminacyjny moment, którym było wręczenie świadectw ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.

Absolwentami 3. w tym roku edycji szkolenia zostały 3 panie oraz 38 mężczyzn, w tym 8 osób spoza struktur PSP. Najwyższą średnią ocen pochwalić się może:

str. Michał BAŁYS.

Będące wyrazem uznania listy gratulacyjne Komendanta Szkoły otrzymali:

str. Dominik CZAJA

str. Anna GALA

str. Marcin TARKOWSKI

str. Krzysztof LUBACZEWSKI

str. Dawid WÓJCIK,

natomiast wyróżnienia za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych odebrali:

str. Arkadiusz DUDA

str. Krzysztof LUBACZEWSKI

str. Dawid DZIADOSZ

str. Mateusz PILIS.

Na zakończenie spotkania głos zabrał słuchacz str. Dominik Czaja.

Gratulując wszystkim słuchaczkom i słuchaczom pozytywnego zakończenia pierwszego poziomu pożarniczej edukacji, uzyskania nowego zawodu, życząc wszelkiej pomyślności, także w życiu prywatnym, przyłączamy się do podziękowań Zastępcy Komendanta st.bryg. Marcina Szewerniaka za służbę i pracę na rzecz Szkoły i społeczność mieszkańców obszaru chronionego przez naszą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Już dzisiaj zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji, między innymi poprzez kontynuację kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, by po zdobyciu tytułu technik pożarnictwa otrzymać awans na stopień młodszego aspiranta PSP, co jest przepustką do kontynuowania nauki oraz pozwala na zajmowanie stanowisk związanych z zarządzaniem działaniami ratowniczymi.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk