20 grudnia 2023 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe, które było okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia, któremu - już tradycyjnie - towarzyszyła radosna i życzliwa atmosfera. Zebranych gości powitał Komendant Szkoły st. bryg. mgr inż. Marek Chwała wraz ze swoimi Zastępcami w asyście księdza kanonika Marcina Bętkowskiego - Kapelana Kadetów.

Następnie życzenia wszystkim pracownikom, strażakom i emerytom złożył Komendant Szkoły, wspominając o tradycjach świątecznych, jak również o ciągłym rozwoju służby, po czym ks. Bętkowski podziękował za trud i poświęcenie włożone w niełatwą służbę strażaków i pobłogosławił opłatki.

Goście wspólnie odsłuchali kolędy wykonane przez wirtuoza gitary - Pana Jana Oberbeka, a następnie podzielili się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

 

Opracowanie: mł.bryg. Artur Luzar

Zdjęcia: str. kdt Tomasz Szychta