21 grudnia 2023 roku, w auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, odbyła się zbiórka z okazji zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzenie strażak nr SP 4/23, które zrealizowane zostało na bazie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie. W wieńczącym 70 dni szkoleniowych spotkaniu, tuż po zakończeniu przeprowadzonych na poligonie egzaminów, uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Szkoły, kadry dydaktycznej oraz funkcjonariusze WOSz.

Z grona 34 absolwentów najlepszą średnią ocen (4,5) uzyskał str. Kacper Surmacz, który jako prymus szkolenia pierwszy odebrał świadectwo uzyskania nowego zawodu. Listy gratulacyjne odebrali ponadto str. Joanna Biskup, str. Magdalena Chałat oraz str. Konrad Dębek.

W trakcie prowadzonego przez mł.kpt. Zbigniewa Serwatkę spotkania głos zabrali kolejno: st.bryg. Marek Chwała, st.brgy. Piotr Zmarz oraz przedstawiciel słuchaczy - str. Konrad Dąbek. W wystąpieniach, prócz wyrazów wdzięczności, gratulacji, okolicznościowych życzeń dotyczących dalszej edukacji i rozwoju pożarniczej kariery, pojawiły się także te związane ze zbliżającym się okresem świąt, sylwestra i początkiem nowego - 2024 roku.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Tomasz Szychta