Nazywana służbą kandydacką nauka w naszej Szkole, prócz prestiżu i szansy na zdobycie ciekawego zawodu i fascynującej pracy, wiąże się z szeregiem wyzwań i poświęceń. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia całorocznego funkcjonowania Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gotowości operacyjnej sił centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego oraz służb i wart mających na celu sprawowanie należytej pieczy nad powierzonymi nam obiektami i mieniem. Powyższe obowiązki wiążą się między innymi z tym, że część z nas okres grudniowych świąt, Sylwestra i Nowego Roku, spędzi z dala od rodzinnych domów i bliskich, co nie oznacza, że w samotności. W trosce o swoich podwładnych, o budowanie i utrzymywanie wzajemnych więzi i poczucia odpowiedzialności, a także w dowód uznania dla swoich uczniów i podopiecznych, w wigilijne popołudnie z kadetami i kadrą JRG spotkał się Komendant SA PSP w Krakowie st.bryg. Marek Chwała wraz ze swoimi zastępcami, kierownictwo Wydziału Pododdziałów Szkolnych, proboszcz pobliskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Stanisław Puzyniak oraz kapelan kadetów ks. Marcin Będkowski.

Poprzedzony tradycyjnym „łamaniem się opłatkiem” i życzeniami wspólny posiłek, był namiastką rodzinnej atmosfery, a świąteczne dekoracje, galowe umundurowanie i wyjątkowe dania, rekompensatą za ciężką pracę i trud.

Wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, pracownicom i pracownikom, a także ich bliskim i sympatykom naszej Szkoły dziękujemy za zaangażowanie i życzymy tylko tego co Dobre na każdy kolejny dzień, nauki, służby, pracy i rodzinnego życia.

Kadetkom i kadetom dziękujemy także za kultywowanie zwyczaju świątecznego dekorowania i prezentowania mieszkańcom Krakowa „pożarniczej drabiny”. Więcej o tej inicjatywnie w naszych mediach społecznościowych pod adresem https://www.facebook.com/SzkolaAspirantowPSPwKrakowie

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Woś