Data publikacji: 04-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.12.2019 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.8.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY