Data publikacji: 05-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.12.2019 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK-I.077.54.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 ZAŁĄCZNIK NR 1
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY