Data publikacji: 13-12-2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.12.2019 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.10.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY