Data publikacji: 13-03-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.03.2020 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WK-I.236.3.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA