Data publikacji: 17-04-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.04.2020 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.236.5.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA