Data publikacji: 03-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.11.2020 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WTP.236.1.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA