Data publikacji: 16-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.077.53.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 ZAPYTANIE + ODPOWIEDZI + ZMIANY DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 ZAŁĄCZNIK "FORMULARZ OFERTOWY" - PO ZMIANACH