Data publikacji: 18-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK-I.077.52.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA