Data publikacji: 18-11-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.11.2020 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.6.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA