Data publikacji: 14-12-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.12.2020 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-IV.077.58.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA