Data publikacji: 18-12-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 28.12.2020 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WPR-236.4.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY