Data publikacji: 17-02-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.02.2020 r. do godz. 9.00
Numer sprawy: WK-I.236.1.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA