Data publikacji: 16-09-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.09.2021 r. do godz. 9:00
Numer sprawy: WK-I.236.7.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA