Data publikacji: 22-12-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 28.12.2021 r. do godz. 11:00
Numer sprawy: WPR.236.2.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA