Data publikacji: 14-03-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.03.2022 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WTP.077.22.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA