Data publikacji: 25-05-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 31.05.2022 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.077.49.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 PYTANIE + ODPOWIEDŹ
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU - DLA CZĘŚCI NR 3