Data publikacji: 26-05-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 31.05.2022 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.077.53.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA