Data publikacji: 02-06-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.06.2022 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.077.59.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 PYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!
 ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 ZAŁĄCZNIK 1 I 2 - PO ZMIANACH
 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA