Data publikacji: 02-12-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 06.12.2022 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK.077.102.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA