Data publikacji: 16-12-2022 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.12.2022 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WTP.077.128.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA