Data publikacji: 05-01-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.01.2023 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WPR.236.1.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA