Data publikacji: 12-01-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.01.2023 r. do godz. 14.00
Numer sprawy: WPR.236.2.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA