Data publikacji: 12-01-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.01.2023 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.077.4.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - PO ZMIANACH
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA