Data publikacji: 28-03-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 03.04.2023 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WK.077.19.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA