Data publikacji: 05-05-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.05.2023 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK.236.6.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2