Data publikacji: 24-08-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 29.08.2023 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WP.077.37.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.docx)
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (.pdf)