Data publikacji: 14-11-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WPR.236.6.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY