Data publikacji: 16-11-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.11.2023 r. do godz. 9.00
Numer sprawy: WK.077.62.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA