Data publikacji: 01-12-2023 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 07.12.2023 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WK.236.9.2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE (.pdf)
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (.pdf)