Informujemy, iż postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

których dotyczy obowiązek stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej pod adresem:

 

https://portal.smartpzp.pl/sapsp