Data publikacji: 13-01-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.01.2020 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.236.1.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA