Data publikacji: 07-02-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.02.2020 r. do godz. 12.00
Numer sprawy: WK-I.236.2.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY