Data publikacji: 17-03-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.03.2020 r. do godz. 11.00
Numer sprawy: WK-I.236.4.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA