Data publikacji: 18-05-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 21.05.2020 r. do godz. 13.00
Numer sprawy: WK-I.077.28.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO!!!
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PO ZMIANACH
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY