Data publikacji: 23-07-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 29.07.2020 r. do godz. 15.00
Numer sprawy: WTP.077.40.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA (docx)
 FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA PDF
 ZAPYTANIA + ODPOWIEDZI + ZMIANY
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY