Data publikacji: 21-10-2020 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 28.10.2020 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.077.49.2020

 ZAPYTANIE OFERTOWE - WERSJA EDYTOWALNA (docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - WERSJA PDF
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA