Data publikacji: 10-06-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.06.2021 r. do godz. 10.00
Numer sprawy: WK-I.236.3.2021

 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja edytowalna (.docx)
 ZAPYTANIE OFERTOWE - wersja pdf
 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA